24. juni 2010 har Tele-Mark A/S haft et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i forbindelse med den landsdækkende screening der pågår. Formålet med besøget er at se, om vi opfylder arbejdsmiljølovens krav.

Vi arbejder målrettet på at være en meget attraktiv arbejdsplads med et rigtig godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Derfor er vi glade og stolte over, at vores indsatser giver anledning til en flot grøn smiley, og at konklusionen på besøget blev, at der ikke er konstateret forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere, som det står formuleret i rapporten.

Vores grønne smiley vil  indenfor 14 dage kunne ses på Arbejdstilsynets hjemmeside – www.at.dk.
Læs mere om: