EKF logo

I forbindelse med finanskrisen fik EKF Danmarks Eksportkredit en række nye typer garantier og kautioner, som gjorde det muligt at hjælpe langt flere små og mellemstore eksporterende virksomheder. Dette betød en markant forøgelse i antallet af potentielle virksomheder, der skulle serviceres, rådgives og hjælpes. Alene det at identificere og få kontakt til relevante virksomheder i SMV-segmentet, som er meget stort, er en udfordring for enhver organisation. EKF valgte Tele-Mark A/S til at stå for den indledende kontakt til alle de nye SMV-kunder. Samarbejdet begyndte i 2011 og kører nu på 5. år.

Samarbejdet går hovedsageligt på, at varetage de indledende dialoger med henblik på at identificere virksomheder, som opfylder en række betingelser, for derigennem at sikre at EKF ikke bruger unødig tid på virksomheder uden behov, og/eller virksomheder med behov, som skal løses af private aktører.

”Samarbejdet har rigtig stor betydning for EKF”, udtaler Morten Hvilsom Larsen. ”Tele-Mark A/S har siden opstarten i 2011 kontaktet mere end 2000 virksomheder for os, en kontakt som de vedligeholder indtil virksomheden i princippet opfylder en række definerede kriterier, hvorefter der bookes møde mellem virksomheden og EKF, som herefter overtager dialogen”. Morten fortsætter: ”Kvalificeringen af møderne ligger på et forbløffende højt niveau, og et godt stykke over, hvad vi havde fantasi til at forestille os tilbage i 2011, hvor vi igangsatte samarbejdet med en mindre test. Tele-Mark A/S’ medarbejder på projektet, har en ualmindelig god evne til at forstå og anvende forholdsvis komplekse sammenhænge. Særligt positivt er det, at vi igennem alle årene har haft den samme phoner på opgaven, hvilket i sagens natur også er med til at sikrer den høje kvalitet i samarbejdet”.

”En ting er udbyttet for os hos EKF, en anden ting er udbyttet for de virksomheder Tele-Mark A/S kontakter”. Morten forklarer: ”Lige nu er der blandt de virksomheder Tele-Mark A/S har kontaktet, 36 virksomheder som har en aktiv garanti, ligesom der er 45 virksomheder med en garantisag i pipelinen. Dertil kommer ca. 200 virksomheder, som jeg og mine kolleger fortsat er i dialog med. Det er langt fra sikkert at alle disse virksomheder var kommet i kontakt med EKF, hvis ikke det var for samarbejdet med Tele-Mark A/S”.

Tele-Mark A/S er glade for samarbejdet og stolte over resultaterne der skabes med EKF’s team. ”Det er først og fremmest fantastisk, at så mange virksomheder indirekte har stor gavn af samarbejdet mellem EKF og Tele-Mark A/S, det er jo i princippet i alle danskeres interesse”, fortæller Mads Elefsen Kudsk, Partner i Tele-Mark A/S. Mads fortsætter: ”Det er dejligt når en kunde bemærker og værdsætter, at de har den samme medarbejder på et projekt der kører på 5. år. Det fortæller os, at vores strategi om netop fastholdelse af kvalificerede og kompetente medarbejdere giver mening for vore kunder, også selvom det på papiret er en dyrere løsning, end hvis vi i stedet alene havde nyansatte medarbejdere, på startlønnen, på projekterne.

Ønsker du at se mere om EKF kan du læse herom her: www.ekf.dk

Fakta om de ansatte hos Tele-Mark A/S.

Tele-Mark A/S har i dag 50 ansatte på fuldtid, hvor gennemsnitsancienniteten pt. ligger på over 5 år. Den er dog faldet en smule de seneste 2 år, da den stigende vækst vi har mødt, har resulteret i at vi har ansat flere fuldtidsmedarbejdere. Tele-Mark A/S har mere end 15 ansatte med over 8 års erfaring og den mest erfarne mødebooker, har arbejdet her i mere end 12 år (Siden juni 2003) Gennemsnitsalderen ligger pt. på 37,5 år.

Ønsker du at høre mere om Tele-Mark A/S og vores tilgang til btb mødebooking, så er du velkommen til at kontakte Mads på telefon: 70 237 238 eller 40 256 687.

EKF logo