I første kvartal 2012 fik Tele-Mark A/S en henvendelse vedr. BtB mødebooking, fra en potentiel stor kunde, som havde lyst til at prøve noget andet. Det havnede ud i en mindre test for én af de kørende konsulenter, der dækker det østjyske. Efter en vellykket test, kom der flere konsulenter til, først i det østjyske og siden i andre dele af landet. Nu ca. 6 år efter, er vi oppe på at servicere ikke mindre end 46 kørende konsulenter, hos samme kunde, vel at mærke. Det fortæller rigtig meget om kundens udbytte ved at samarbejde med Tele-Mark A/S. Er kundens udbytte der ikke, udvikler samarbejdet sig aldrig positivt, tvært imod, samarbejdet afvikles.

At potentialet var stort, var vi meget bevidste om tilbage i 2012, men havde nogen sagt, at vi i 2018 bookede møder til 46 kørende konsulenter for kunden, ville vi nok trods alt have tvivlet. Det er en enorm stor og utrolig spændende kunde at arbejde sammen med. Alene det at koordinere 46 kørende konsulenters onlinekalendere på ugebasis, og sikre dem fyldte, er en opgave, som i den grad kræver sin ”mand” i spidsen.

På ugentlig basis bemandes projektet af 10 udvalgte faste fuldtids kontaktformidlere, som tilsammen ugentlig bruger mellem 140 og 180 timer på at holde de 46 individuelle kalendere fyldte uge for uge.

At vi på seks år er lykkedes med at udvikle én kunde, til at gå fra én til 46 kørende konsulenter er vi særdeles stolte over. Ikke mindst over at vi med succes, kan håndtere så styringsmæssigt omfattende et projekt. Det kommer vist også lidt bag på kunden, som tidligere har været nødsaget til at betjent sig af flere sideløbende bureauer fordelt geografisk.

Hos Tele-Mark A/S gennemfører vi B2B mødebooking projekter for både store og små virksomheder. Tele-Mark A/S beskæftiger i dag 60 fuldtidsmedarbejder, som alle arbejder dedikeret, blandt andet med at gøre vore kunders salgsarbejde mere fokuseret imod nye potentielle kunder.

Ønsker du at høre mere om, hvorledes Tele-Mark A/S for eksempel kan bidrage positivt til jeres øgede fokus mod nye potentielle erhvervskunder, så kontakt os på 70 237 238