Tele-Mark A/S blev for nogle måneder siden kontaktet af en af Europas førende varebilproducenter. Indbudt til at skitsere hvorledes vi vil kunne bidrage til at løfte niveauet og kvaliteten i deres markedsbearbejdning. Flere af deres erhvervssælgere kender os fra tidligere jobs, og adspurgt havde flere peget på netop Tele-Mark A/S, som den foretrukne samarbejdspartner, hvorfor vi blev indbudt i forløbet.

Siden er valget af samarbejdspartner, efter grundige vurderinger, faldet på Tele-Mark A/S, et valg vi er utrolig stolte og ydmyge over. Ikke mindst begrundelserne for valget, er noget der forpligter. Det blev blandt andet lagt vægt på:

  • Vores evne til, at finde løsninger på problemstillinger og udfordringer de tidligere har mødt i lignende samarbejder.
  • Erfaringerne flere af deres erhvervssælgere har haft med Tele-Mark A/S fra tidligere jobs.
  • Vores evne til at udvikle et rapporteringsværktøj, som overgik deres noget komplekse ønsker og behov.
  • Vores mangeårige erfaringer med at håndtere kunder med mange sælgere og afdelinger/forhandlere.
  • Vores fleksibilitet i forhold til at leverer et meget varieret antal møder hver uge.
  • Vores medarbejderes profil; Fuldtidsansatte fastlønnede medarbejdere, med en gennemsnitsalder på 37 år og en gennemsnitsanciennitet, på 5,5 år.
  • Vores snart 26 års tilstedeværelse i markedet.
  • Vores omdømme fra deres netværk i øvrigt.

De næste uger kommer til at gå med, at implementere processen på op til 50 forhandlere, som skal serviceres hver uge. En krævende, kompleks og tidskrævende proces – som vi dog er velbefarne i.

Tele-Mark A/S byder velkommen ombord, og ser frem til et langt, konstruktivt og godt samarbejde.

Vil du høre nærmere om vores tilgang til kvalitativ mødebooking og markedsbearbejdning, så er du velkommen til at kontakte os på 70 237 238 eller info@tele-mark.dk

 

Læs mere om: